Description

forme de muncă care se încadrează în afara acordurilor de muncă standard, considerate ca munci cu normă întreagă și pe durată nedeterminată, precum și ca parte a unor relații de muncă subordonate.

Additional notes and information

Această categorie cuprinde forme de muncă și de ocupare din ce în ce mai numeroase care se caracterizează prin flexibilitate și siguranță redusă. Printre acestea se numără: munca cu fracțiune de normă, munca ocazională și sezonieră, împărțirea postului, contracte cu durată determinată, muncă interimară, munca la domiciliu, munca la distanță; munca independentă și munca soțiilor, soților sau membrilor de familie neplătiți din micile întreprinderi de familie. Anumite forme de muncă atipică nu sunt reglementate în mod adecvat și astfel siguranța muncii și protecția socială sunt periclitate. Statisticile privind forţa de muncă identifică și descriu insuficient aceste forme „atipice” de ocupaţii caracterizate ca ocazionale, cu normă redusă, informale, nedeclarate la autoritățile fiscale, neplătite, desfășurate la domicilui sau în apropierea acestuia, de multe ori considerate activități casnice. În general, femeile se află mai mult decât bărbații în astfel de situații de muncă „atipice” și ca atare acestea sunt subestimate și nu sunt atât de bine descrise ca cele pentru bărbați. În plus, statisticile legate de piaţa muncii nu prezintă întotdeauna datele într-un mod util pentru a identifica diferențele sau asemănările dintre angajaţii femei şi bărbaţi. Merită reținut faptul că Organizația Internațională a Muncii (OIM) lucrează la îmbunătățirea categoriilor de forme atipice de muncă în statisticile muncii.