Description

socruithe oibre a thagann lasmuigh de réimse an ghnáthchaidrimh fostaíochta, a thuigtear a bheith mar shaothar atá lánaimseartha agus éiginnte, agus freisin mar chuid de chaidreamh fostaíochta sóisearach ach déthaobhach

Additional notes and information

Clúdaíonn an chatagóir seo an-chuid cineálacha éagsúla oibre agus fostaíochta atá ag dul i méid a bhfuil an tsolúbthacht agus an tseasmhacht laghdaithe mar shaintréithe iontu. I measc na bhfoirmeacha oibre seo tá obair pháirtaimseartha, obair ócáideach agus shéasúrach, postroinnt, conarthaí téarma sheasta, obair gníomhaireachta shealadach, obair sa bhaile, cianobair; féinfhostaíocht, agus obair na gcéilí nó na mball teaghlaigh gan phá i bhfiontair bheaga teaghlaigh. Níl rialachán leordhóthanach ag foirmeacha áirithe d'obair neamhthipiciúil agus dá bhrí sin cuirtear isteach ar chinnteacht poist agus cosaint shóisialta. Níl rialachán leordhóthanach ag foirmeacha áirithe d'obair neamhthipiciúil agus dá bhrí sin déanann siad dochar do chinnteacht poist agus do chosaint shóisialta. De ghnáth bíonn Is minic staitisticí saothair lag maidir le foirmeacha fostaíochta 'neamhthipiciúla' a shainaithint agus a thuairisciú, arb iad iad a sainairíonna iad a bheith ócáideach, páirtaimseartha, neamhfhoirmeálta, neamhdhearbhaithe d'údaráis chánach, gan pá, a dhéantar ag an mbaile nó gar don bhaile, agus a bhíonn fite fuaite go minic le gníomhaíochtaí baile. Is gnách gur mná, níos mó ná fir, a bhíonn gafa le hobair ‘neamhthipiciúil' den sórt sin, agus mar thoradh air sin, is minic a mheastar faoina gcumas iad nó gur lú an meas a thugtar orthu ná fir. Ina theannta sin, ní chuirtear staitisticí saothair i láthair i gcónaí ar bhealach a d'fhéadfadh a bheith úsáideach de riachtanas chun difríochtaí nó cosúlachtaí idir oibrithe fir agus mná a shainaithint. Is fiú cuimhneamh go bhfuil an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO) ar thús cadhnaíochta san obair chun feabhas a chur ar chatagóiriú na bhfoirmeacha neamhthipiciúla oibre i staitisticí saothair. Clúdaíonn an chatagóir seo cineálacha éagsúla oibre agus fostaíochta atá ag dul i méad a bhfuil an tsolúbthacht agus an tslándáil laghdaithe mar shaintréithe iontu.. Áirítear leis na foirmeacha seo obair ar nós obair pháirtaimseartha, obair ócáideach agus shéasúrach, postroinnt, conarthaí téarma seasta, obair gníomhaireachta shealadach, obair sa bhaile, cianobair; féinfhostaíocht, agus obair na gcéilí nó na mball teaghlaigh gan phá i bhfiontair bheaga teaghlaigh. Níl rialachán leordhóthanach i bhfoirmeacha áirithe d'obair neamhthipiciúil agus dá bhrí sin cuirtear isteach ar chinnteacht poist agus cosaint shóisialta. Níl rialachán leordhóthanach ag foirmeacha áirithe d'obair neamhthipiciúil agus dá bhrí sin déanann siad dochar do cinnteacht poist agus cosaint shóisialta. Is minic a bhíonn staitisticí saothair lag maidir le foirmeacha fostaíochta 'neamhthipiciúla' a shainaithint agus a thuairisciú, arb iad is sainairíonna iad a bheith ócáideach, páirtaimseartha, neamhfhoirmeálta, neamhdhearbhaithe d'údaráis chánach, gan pá, a dhéantar ag an mbaile nó gar don bhaile, agus a bhíonn fite fuaite go minic le gníomhaíochtaí baile. Is gnách gur mná, níos mó ná fir, a bhíonn gafa le hobair ‘neamhthipiciúil' den sórt sin, agus mar thoradh air sin, is minic a mheastar faoina gcumas iad nó gur lú an meas a thugtar orthu ná fir. Ina theannta sin, ní chuirtear staitisticí saothair i láthair i gcónaí ar bhealach a d'fhéadfadh a bheith úsáideach de riachtanas chun difríochtaí nó cosúlachtaí idir oibrithe fir agus mná a shainaithint. Is fiú cuimhneamh go bhfuil an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO) ar thús cadhnaíochta san obair chun feabhas a chur ar chatagóiriú na bhfoirmeacha neamhthipiciúla oibre i staitisticí saothair.