Description

Нетипичним запошљавањем (некада се назива и “нестандардно запошљавање”) се сматрају облици радног ангажовања који излазе ван оквира стандардних радних односа, који се схватају као радни однос са пуним радним временом, на неодређено време билатерални однос. Видети такође: нерегуларно запошљавање и/или прекаријат

Additional notes and information

Нетипично радно ангажовање (такође познато и као нестандардни рад) покрива велики и растући број облика рада и запошљавања одређен флексибилношћу и умањеном сигурношћу. Ове форме укључују рад са непотпуним радним временом или пола радног времена, повремене и сезонске послове, дељење радног места, уговоре на одређено време, привремени рад, рад од куће, самозапошљавање, рад без радног места - remote working, самозапосленост, рад неплаћених помажучих супружника или чланова/ица породице или у малим породичним фирмама. Одређене форме нетипичног запошљавање прећење су и недостатком одговарајуће регулативе тиме се додатно умањује сигурност посла и социјална заштита. Статистика радне снаге је генерално слаба у идентификовању и описивању нетипичних форми запошљавања. Жене се много чешће налазе у нетипичним радним односима и резултат тога је да је њихов положај на тржишту рада често подцењен и лошије описан него позиција мушкараца. Осим тога, статистика радне снаге се често приказује на начин који не приказује адекватно разлике или сличности између мушкараца и жена радника. Треба напоменути да Светска организација рада ради на томе да унапреди категоризацију нетипичних форми занимања и рада у статистици радне снаге. Видети такође: нерегуларно запошљавање и/или прекаријат│irregular and/or precarious employment