Description

Нетипичним запошљавањем (некада се назива и “нестандардно запошљавање”) сматрају се облици радног ангажовања који излазе ван оквира стандардних радних односа, који се схватају као радни однос са пуним радним временом, на неодређено вријеме билатерални однос. Нетипично радно ангажовање (такође познато и као нестандардни рад) покрива велики и растући број облика рада и запошљавања одређен флексибилношћу и умањеном сигурношћу. Ове форме укључују рад са непотпуним радним временом или пола радног времена, повремене и сезонске послове, дијељење радног мјеста, уговоре на одређено вријеме, привремени рад, рад од куће, самозапошљавање, рад без радног мјеста, самозапосленост, рад неплаћених помажућих супружника или чланова/ица породице или у малим породичним фирмама. Одређене форме нетипичног запошљавања праћене су и недостатком одговарајуће регулативе, чиме се додатно умањује сигурност посла и социјална заштита.

Additional notes and information

Статистика радне снаге је генерално слаба када се ради о идентификовању и описивању нетипичних форми запошљавања. Жене се много чешће налазе у нетипичним радним односима и резултат тога је тај да је њихов положај на тржишту рада често потцијењен и лошије описан него позиција мушкараца. Осим тога, статистика радне снаге често не приказује адекватно разлике или сличности између радника и радница. Треба напоменути да Свјетска организација рада ради на томе да унаприједи категоризацију нетипичних облика занимања и рада у статистици радне снаге.