Description

delovna ureditev, ki ne sodi na področje standardnega delovnega razmerja, ki se ga razume kot delo za polni in nedoločen delovni čas pa tudi kot del podrejenega, vendar dvostranskega delovnega razmerja

Additional notes and information

Ta kategorija zajema veliko in vedno več različnih oblik dela in zaposlitve, za katere je značilna prožnost in zmanjšana varnost. Te oblike vključujejo dela, kot so delo za delovni čas, krajši od polnega, priložnostno in sezonsko delo, delitev delovnega mesta, pogodbe za določen čas, delo prek agencije za zagotavljanje začasnega dela, delo od doma, delo na daljavo, samozaposlitev in neplačano delo zakoncev in družinskih članov v malih družinskih podjetjih. Nekatere oblike netipičnega dela niso ustrezno urejene in zato onemogočajo varnost zaposlitve in socialno zaščito.
Statistični podatki o zaposlitvah navadno niso zanesljivi pri prepoznavanju in opisovanju „netipičnih“ oblik zaposlitve, za katere je značilno, da so priložnostne, krajše od polnega delovnega časa, neformalne, neprijavljene davčnim organom, neplačane, ki se izvajajo doma ali blizu doma in se pogosto prepletajo z domačimi dejavnostmi. Ženske pogosteje kot moški opravljajo tako „netipično“ delo, zaradi česar so pogosto podcenjene in slabše opisane kot moški. Poleg tega ti statistični podatki niso vedno predstavljeni tako, da bi bili lahko uporabni pri ugotavljanju razlik in podobnosti med delavci in delavkami. Ne smemo pozabiti, da si Mednarodna organizacija dela (MOD) prizadeva za izboljšanje kategorizacije netipičnih oblik dela v statistiki dela.