Description

pracovné úväzky, ktoré nie sú súčasťou bežného pracovného pomeru a sú chápané ako práca na plný úväzok a dobu neurčitú, ako aj súčasť podriadeného, ale obojstranného pracovného vzťahu

Additional notes and information

Do tejto kategórie patrí veľká a čoraz rozsiahlejšia rôznorodosť pracovných a zamestnaneckých foriem, ktoré sú charakteristické svojou flexibilitou a nižšou bezpečnosťou. Tieto formy zahŕňajú prácu, ako napríklad prácu na čiastočný úväzok, príležitostnú a sezónnu prácu, zdieľanie pracovných miest, zmluvy na dobu určitú, dočasnú agentúrnu prácu, prácu v domácom prostredí, prácu na diaľku; samostatnú zárobkovú činnosť a prácu neplatených manželov alebo manželiek alebo rodinných príslušníkov v malých rodinných podnikoch. Niektorým formám atypickej práce chýba adekvátna regulácia, a tým negatívne ovplyvňujú bezpečnosť práce a sociálnej ochrany. Niektoré formy atypickej práce nemajú dostatočnú reguláciu, a tým podkopávajú istotu zamestnania a sociálnu ochranu. Štatistika práce je vo všeobecnosti nedostatočná, pokiaľ ide o identifikáciu a opis „atypických“ foriem práce, ktoré sú charakteristické tým, že sú príležitostné, na čiastočný úväzok, neformálne, neohlásené daňovým úradom, neplatené, vykonávané v domácom prostredí alebo v jeho blízkosti, a ktoré sú často zamieňané s domácimi činnosťami. Ženy sa spravidla častejšie objavujú v takýchto „atypických“ pracovných situáciách viac ako muži, a preto sú často podhodnotené a nevhodnejšie charakterizované ako muži. Okrem toho, štatistika práce nie je vždy predstavovaná spôsobom, ktorý je nevyhnutne užitočný na identifikáciu rozdielov alebo podobností medzi pracovníkmi mužského a ženského pohlavia. Treba mať na pamäti, že Medzinárodná organizácia práce (ILO) robí všetko preto, aby zlepšila kategorizáciu atypických foriem práce v rámci štatistiky práce.