Description

požiūriai arba jausmai − teigiami arba neigiami, sąmoningi arba nesąmoningi − kuriuos kas nors gali turėti arba jausti kitų grupių narių atžvilgiu. Jie gali būti grindžiami išankstinėmis nuostatomis ir veikiami bruožų, tokių kaip lytis, rasė, klasė, asmeninės savybės ir pan.