Description

stališča ali občutki - bodisi pozitivni bodisi negativni in bodisi zavestni bodisi nezavedni -, ki jih nekdo lahko ima o pripadnikih ali pripadnicah drugih skupin in ki lahko temeljijo na vnaprej ustvarjenih predstavah in pod vplivom elementov, kot so spol, rasa, razred, osebne lastnosti ali drugi dejavniki