Description

Predrasude se odnose na stavove i osjećanja – bilo pozitivne ili negativne, bilo svjesne ili nesvjesne – koje ljudi imaju o pripadnicima drugih grupa, a koje se mogu zasnivati na unaprijed koncipiranim idejama i pod utjecajem elemenata kao što su spol, rasa, klasa, lične karakteristike ili drugi faktori.