Description

Предрасуде се односе на ставове и осећања - било позитивне или негативне, било свесне или несвесне - које људи имају о припадницима других група, а који се могу заснивати на унапред конципираним идејама и под утицајем елемената као што су пол, раса, сталеж, личне карактеристике или други фактори.