Description

postoj alebo pocit − pozitívny alebo negatívny a vedomý alebo nevedomý, ktorý môže určitá osoba mať voči členom iných skupín, ktoré môžu vychádzať z predpojatých názorov a byť ovplyvnené prvkami ako je rod, rasa, trieda, osobné charakteristiky alebo iné faktory