Description

attityder eller känslor, som kan vara positiva eller negativa och medvetna eller omedvetna, som en person kan ha om medlemmar i andra grupper som kan vara grundade på förutfattade idéer och påverkade av sådana faktorer som genus, ras, klass, personliga egenskaper eller andra faktorer