Description

Предрасуде се односе на ставове и осјећања – било позитивне или негативне, било свјесне или несвјесне – које људи имају о припадницима других група, а које се могу заснивати на унапријед конципираним идејама и под утицајем елемената као што су пол, раса, класа, личне карактеристике или други фактори.