Description

dearcadh nó mothúchán - bíodh sé dearfach nó diúltach agus bíodh sé comhfhiosach nó neamh-chomhfhiosach – is féidir a bheith ag duine faoi bhaill grúpaí eile, a d'fhéadfadh a bheith bunaithe ar idéanna réamhcheaptha agus a thagann faoi thionchar gnéithe amhail inscne, cine, aicme, tréithe pearsanta nó tosca eile