Description

Positiivne või negatiivne, teadlik või alateadlik hoiak või tunne, mis inimesel võib olla teiste kohta ning mis võivad põhineda eelarvamuslikel ideedel ja olla mõjutatud näiteks soost, nahavärvist, klassikuuluvusest, isikuomadustest või teistest teguritest