Description

Asenne tai tunne, myönteinen tai kielteinen, tiedostettu tai tiedostamaton, joka jollakulla voi olla toisten ryhmien jäsenistä ja joka voi perustua ennakkoajatuksiin ja johon voivat vaikuttaa sukupuolen, rodun, luokan ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kaltaiset tekijät tai muut tekijät