Description

attitudni jew emozzjoni − kemm jekk pożittiva kif ukoll jekk negattiva u kemm jekk konxja kif ukoll jekk le – li persuna jista’ jkollha dwar membri ta’ gruppi oħra, li tista' tkun ibbażata fuq ideat prekonċepiti u influwenzati minn elementi bħas-sess, ir-razza, il-klassi, il-karatteristiċi personali jew fatturi oħra