Description

holdning eller følelse - hvad enten den er positiv eller negativ eller den er bevidst eller ubevidst - som man kan have i forhold til personer i andre grupper. De kan være baseret på forudindtagede ideer og være påvirket af elementer som køn, race, klasse, personlige karakteristika eller andre faktorer