Description

systém hospodářských, sociálních, kulturních a politických struktur, který podporuje a udržuje rozdíly v genderových rolích a vlastnostech přisuzovaných ženám a mužům