Description

systém ekonomických, sociálnych, kultúrnych a politických štruktúr, ktoré udržujú a reprodukujú diferencujúce rodové roly a postoje mužov a žien