Description

et system med økonomiske, kulturelle, sociale og politiske strukturer, som opretholder og viderefører bestemte kønsroller og forestillinger om kvinder og mænd