Description

Majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja poliitiliste struktuuride süsteem, mis aitab säilitada ja reprodutseerida soorolle ning naistele ja meestele omistatud omadusi