Description

sistemi i strukturave ekonomike, sociale, kulturore dhe politike që mbështesin dhe riprodhojnë role dalluese gjinore dhe atributet e grave dhe burrave