Description

córas bainteach le struchtúir eacnamaíochta, shóisialta, chultúrtha agus pholaitíochta a dhéanann róil inscne shainiúla agus tréithe ban agus fear a chothabháil agus a atáirgeadh.