Description

proces në të cilin individët mësojnë sjelljet kulturore të shoqëruara me konceptet e feminitetit apo mashkullorësisë