Description

Proces kojim pojedinci uče kulturnа ponаšаnjа povezаnа sа konceptimа ženskosti ili muškosti.