Description

proces kroz koji se pojedinci uče kulturološkim obrascima ponašanja koje se veže uz koncepte feminiteta i maskuliniteta