Description

proces waarin individuen het cultureel bepaalde gedrag aanleren dat te maken heeft met de begrippen vrouwelijkheid of mannelijkheid