Description

az a folyamat, amelynek során az egyének megtanulják a feminitás illetve a maszkulinitás fogalmához kapcsolódó kulturális viselkedésformákat