Description

proces, pomocou ktorého si jednotlivci osvojujú kultúrne správanie súvisiace s koncepciou ženskosti alebo mužskosti