Description

elk onderscheid en elke uitsluiting of beperking op grond van sekse dat ten doel of tot gevolg heeft dat de erkenning, het genot of de uitoefening door vrouwen, ongeacht hun huwelijkse staat, op voet van gelijkheid van mannen en vrouwen, van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of burgerlijke leven, of op andere gebieden aangetast of onmogelijk gemaakt wordt

Additional notes and information

Discriminatie kan voortvloeien uit het recht (de jure) of uit de praktijk (de facto). Het CEDAW-verdrag erkent en richt zich op beide vormen van discriminatie, ongeacht of vervat zijn in wetten, beleid, procedures of de praktijk.