Description

kwalunkwe distinzjoni, esklużjoni jew restrizzjoni magħmula abbażi tas-sess li għandha l-effett jew l-iskop li ddgħajjef jew tannulla r-rikonoxximent, it-tgawdija jew l-eżerċitar min-nisa, irrispettivament mill-istat ċivili tagħhom, abbażi tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali fil-qasam politiku, ekonomiku, soċjali, kulturali, ċivili jew fi kwalunkwe qasam ieħor

Additional notes and information

Id-diskriminazzjoni tista' toħroġ mil-liġi (de jure) jew mill-prattika (de facto). Il-Konvenzjoni CEDAW tirrikonoxxi u tindirizza ż-żewġ forom ta' diskriminazzjoni, kemm jekk jinsabu f'liġijiet, politiki, proċeduri jew prattika.