Description

aon idirdhealú, eisiamh nó srian a dhéantar ar bhonn gnéis a bhfuil sé d’éifeacht nó de chuspóir aige nó aici, i dtaca le cearta an duine agus bunsaoirsí a bheith ag nó a bheith á bhfeidhmiú ag mná sa réimse polaitiúil, eacnamaíoch, sóisialta, cultúrtha, sibhialta nó réimse ar bith eile, beag beann ar stádas pósta, ar bhonn comhionannais idir fir agus mná, go ndéanfaí dochar dóibh, nó nach n-aithneofaí iad.

Additional notes and information

Is féidir leis an idirdhealú éirí as an dlí (de jure) nó a cleachtas (de facto). Aithníonn agus déileálann Coinbhinsiún CEDAW leis an dá chineál idirdhealaithe, cibé acu i ndlíthe, i mbeartais, i nósanna imeachta nó i gcleachtas.