Description

sukupuolen perusteella tehty erottelu, poissulkeminen tai rajoittaminen, jonka tuloksena haitataan tai mitätöidään naisten, heidän siviilisäädystään riippumatta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tunnustaminen, niistä nauttiminen tai niiden käyttäminen miesten ja naisten tasa-arvon perusteella politiikassa, taloudessa, yhteiskunnassa, kulttuurissa, kansalaisyhteiskunnassa tai millä tahansa muulla alalla

Additional notes and information

Syrjintä voi johtua laista (oikeudellinen) tai käytännöstä (tosiasiallinen). CEDAW-yleissopimuksessa tunnustetaan molemmat syrjinnän muodot ja käsitellään niitä riippumatta siitä, sisältyvätkö ne lakeihin, toimintalinjoihin, menettelyihin vai käytäntöön.