Description

Родна дискриминација се дефинише као „Свака разлика, изузеће или ограничење направљено на основу пола које има за посљедицу или циљ укидање или негирање признања, уживања или остваривања права жена, без обзира на њихов брачни статус, а на основу равноправности мушкараца и жена, људских права и основних слобода на политичком, економском, социјалном, културном, грађанском или било ком другом пољу” (Уједињене нације (1979). Конвенција о укидању свих облика дискриминације над женама – члан 1).

Additional notes and information

Дискриминација може произаћи из закона (de jure) или из праксе (de facto). CEDAW конвенција (Конвенција о укидању свих облика дискриминације над женама) препознаје и рјешава оба облика дискриминације, без обзира да ли су они садржани у законима, политикама, поступцима или пракси.