Description

orice diferenţiere, excludere sau restricţie bazată pe sex, care are ca efect sau scop compromiterea sau anihilarea recunoaşterii şi exercitării depline de către femei a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în domeniile politic, economic, social, cultural şi civil sau în orice alt domeniu, indiferent de starea lor civilă, pe baza egalităţii dintre bărbaţi şi femei,

Additional notes and information

Discriminarea își poate avea originea în cadrul normativ, în legi de jure) sau în practică (de facto). Convenția CEDAW recunoaște și abordează ambele forme de discriminare, din legi, politici, proceduri sau practică.