Description

Mis tahes soopõhised erisused, erandid või piirangud, mille eesmärk on luua olukord, kus naiste inimõigusi ja põhivabadusi tunnistatakse vähem või üldse mitte, kus naistel on vähem võimalusi või puuduvad võimalused kasutada või teostada inimõigusi ja põhivabadusi poliitikas, majanduses, sotsiaal-, kultuuri-, tsiviil- või mis tahes muus valdkonnas meeste ja naiste võrdõiguslikkuse alusel olenemata nende perekonnaseisust

Additional notes and information

Diskrimineerimine võib tuleneda seadustest (de jure) või praktikast (de facto). CEDAW-konventsioon jälgib mõlemat diskrimineerimise vormi nii seadustes, poliitikas, protseduurides kui ka praktikas ning tegeleb nendega.