Description

vedenje do ženske ali dekleta, ki temelji na diskriminaciji zaradi biološkega ali družbenega spola, starosti in drugih razlogov in je pogosto utemeljeno s sklicevanjem na družbeno-kulturne in verske običaje in vrednote in na napačne predstave, povezane z nekaterimi prikrajšanimi skupinami žensk in deklet

Additional notes and information

Škodljive prakse služijo za izpostavljanje spolne razsežnosti nasilja in kažejo na to, da spolne pristranskosti in stereotipi, neravnovesje moči, neenakosti in diskriminacija perpetuirajo te splošno razširjene prakse, ki so kot take oblika nasilja na podlagi spola oziroma vključujejo nasilje ali prisilo. Pogosto se uporabljajo tudi za utemeljevanje nasilja na podlagi spola kot obliko „zaščite“ ali nadzora žensk in otrok.
Poleg praks, povezanih s tradicijo, se škodljive prakse, povezane z družbeno določenimi predstavami o lepoti, pojavljajo tudi v tako imenovanem zahodnem svetu. Vedno več je zdravstvenih posegov in/ali lepotnih operacij, ki jih prestanejo številne ženske in otroci v družbah povsod po svetu, pogosto ob znatnem tveganju za njihovo fizično zdravje, zato da bi se prilagodili družbenim normam, povezanim s telesom. Veliko žensk in deklet je tudi pod pritiskom kulturne obsedenosti z vitkostjo kot kulturnim in spolnim idealom, ki jih sili, da ogrožajo svoje zdravje s strogim omejevanjem vnosa hrane. To je povzročilo epidemijo prehranskih in zdravstvenih motenj.