Description

Практики спрямо жени или момичета, в чиято основа стои дискириминация въз основа на пол, възраст или друго, често обоснована чрез позоваване на социално-културни и религиозни обичаи и ценности, както и погрешни схващания, свързани с някои групи на жени и момичета в неравностойно положение.

Additional notes and information

Този термин се използва, за да се подчертае, че насилието, нагласите и стереотипите, основани на пола, дисбалансът във властта, неравенствата и дискриминацията по пол, подпомагат широкото разпространение на такива практики, които сами по себе си са форма на насилие, основано на пола или принуждаване. Овен това тези практики често се прилагат, за да се оправдае насилието, основано на пола като форма на „защита“ или контрол над жените и децата. В допълнение към свързаните с традицията вредни практики в западния свят съществуват и вредни практики, свързани със социално утвърдени понятия за красота. Много жени и деца често се излагат на значителен риск за тяхното физическо здраве, поради спазване на подобни социални норми по отношение на вида на тялото си. Много често жените и момичетата са подложени на натиск, поради фикс идеи за слабо тяло като културен и сексуален идеал и по този начин излагат здравето си на риск като значително ограничават приема си на храна. Това довежда до епидемия от хранителни разстройства и увреждане на здравето им.