Description

prieš moteris ar mergaites nukreipti veiksmai, pagrįsti diskriminacija dėl biologinės ir socialinės lyties, amžiaus ar kitų pagrindų, kurie dažnai pateisinami socialiniais, kultūriniais ir religiniais papročiais ir vertybėmis, o taip pat klaidingu supratimu, siejamu su kai kuriomis nepalankioje padėtyje esančiomis moterų ir mergaičių grupėmis

Additional notes and information

Žalingos praktikos padeda atkreipti dėmesį į su lytimi susijusį smurto aspektą ir rodo, kad biologine ir socialine lytimi grindžiami požiūriai ir stereotipai, galios disbalansas, nelygybė ir diskriminacija įtvirtina plačiai paplitusias praktikas, kurios pačios yra tam tikra smurto dėl lyties forma arba yra susijusios su smurtu ar prievarta. Jos dažnai naudojamos siekiant pateisinti smurtą lyties pagrindu kaip moterų ir vaikų „apsaugos“ arba jų kontrolės formą. Be praktikos, kuri susijusi su tradicija, vadinamajame Vakarų pasaulyje atsirado socialinio pobūdžio grožio tobulinimo praktikų. Daug moterų ir vaikų, gyvenančių viso pasaulio visuomenėse, vis dažniau gydomi ir (arba) jiems atliekamos plastinės, dažnai didelį pavojų fizinei sveikatai keliančios chirurginės operacijos, kad jų kūnai atitiktų socialines normas. Daug moterų ir mergaičių taip pat kenčia dėl kultūrinių nuostatų, susijusių su lieknumu, kaip seksualumo idealu. Ribodamos suvartojamo maisto kiekį, jos kelia pavojų savo sveikatai. Dėl to kilo maitinimosi ir sveikatos sutrikimų epidemija.