Description

acțiune îndreptată asupra unei femei sau fete, bazată pe discriminare pe criterii de sex, gen, vârstă sau alte motive, justificată deseori prin invocarea de obiceiuri și valori socio-culturale și religioase precum și de neînţelegeri cu privire la anumite grupuri defavorizate de femei și fete.

Additional notes and information

Practicile nocive scot în evidenţă dimensiunea de gen a violenței și arată că atitudinile și stereotipurile bazate pe sex și gen, dezechilibrele de putere, inegalitățile și discriminările bazate pe sex și gen perpetuează la scară largă aceste practici, care sunt ele însele o formă de violență pe criterii de gen sau implică violență sau constrângere. De multe ori se folosesc și ca justificare a violenței pe criterii de gen ca formă de „protecție” sau control asupra femeilor și copiilor. În afară de practicile asociate cu tradițiile, în așa-zisul occident au apărut practici nocive legate de noțiunile definite social de frumusețe. În multe societăți din lume, crește numărul de femei și copii care fac tratamente medicale și/sau chirurgie plastică, deseori cu riscuri considerabile pentru sănătatea lor fizică, pentru a se conforma normelor sociale. Multe femei și fete simt presiunea obsesiei culturale de a fi slabe, ca ideal cultural și sexual ideal, riscându-și sănătatea printr-o alimentație zilnică mult redusă. Acest lucru a dus la o epidemie de tulburări de alimentație și de sănătate.