Description

praktijk met betrekking tot een vrouw of meisje gebaseerd op discriminatie op grond van sekse, leeftijd of andere gronden, vaak gerechtvaardigd door een beroep te doen op sociaal-culturele en religieuze gewoonten en waarden, of door misvattingen over bepaalde benadeelde groepen vrouwen en meisjes

Additional notes and information

Schadelijke praktijken onderstrepen de genderdimensie van geweld en geven aan dat op sekse- en gender gebaseerde houdingen en stereotypen, machtsverschillen, ongelijkheden en discriminatie het wijdverbreid voorkomen van dergelijke praktijken, die op zichzelf een vorm van gendergerelateerd geweld zijn of geweld of dwang inhouden,in stand houden. Ze worden ook vaak gebruikt om gendergerelateerd geweld te rechtvaardigen als een vorm van ‘bescherming’ van of controle op vrouwen en kinderen. Naast praktijken die verband houden met traditie, zijn schadelijke praktijken die verband houden met het maatschappelijk bepaalde begrip 'schoonheid' aan het ontstaan in de zogenaamde westerse wereld. Veel vrouwen en kinderen in maatschappijen over de hele wereld ondergaan in toenemende mate medische behandelingen en/of plastische chirurgie, vaak met een aanzienlijk risico voor hun gezondheid, om te voldoen aan dergelijke maatschappelijk bepaalde schoonheidsnormen. Veel vrouwen en meisjes ervaren ook druk van de culturele obsessie met dun zijn als cultureel en seksueel ideaal, waarbij ze hun gezondheid op het spel zetten door hun voedselinname ernstig te beperken. Dit heeft geresulteerd in een epidemie aan eet- en gezondheidsstoornissen.