Description

Naiste või tüdrukute vastu suunatud tava, mis põhineb diskrimineerimisel soo, vanuse või teiste tunnuste tõttu ning mille kasutamist sageli õigustatakse sotsiaalkultuuriliste ja usuliste tavade ja väärtustega ning väärarvamustega mõne ebasoodsamas olukorras naiste ja tüdrukute rühmade kohta

Additional notes and information

Kahjulikud tavad toovad esile vägivalla soolise mõõte ning näitavad, et soostereotüübid, võimu tasakaalutus, ebavõrdsus ja diskrimineerimine põlistavad selliseid tavasid, mis on ka ise soolise vägivalla üks vormidest või toovad endaga kaasa vägivalda või sundi. Samuti kasutatakse neid sageli soolise vägivalla õigustamiseks, justkui aitaksid need naisi ja lapsi „kaitsta“ või kontrollida. Lisaks traditsioonidega seotud kahjulikele tavadele on läänemaailmas hakanud levima kahjulikud praktikad, mis on seotud ilu sotsiaalse määratlusega. Paljud naised ja tüdrukud kogu maailmas saavad meditsiinilist ravi ja/või läbivad plastilisi operatsioone, millega sageli kaasneb arvestatav terviserisk, et vastata keha sotsiaalsetele normidele. Paljud naised ja tüdrukud tunnevad survet olla kõhnad, nagu näeb ette kultuuriline ja seksuaalne ideaal, kuid ohustavad sellega oma tervist, piirates rangelt oma toitumist. See on toonud kaasa söömishäirete epideemia.