Description

tāda rīcība pret sievieti vai meiteni, kuras pamatā ir diskriminācija dzimuma, dzimtes, vecuma vai cita iemesla dēļ, par attaisnojumu bieži vien minot sociālās, kultūras un reliģiskās paražas un vērtības, kā arī maldīgus priekšstatus par dažām neizdevīgā stāvoklī esošām sieviešu un meiteņu grupām

Additional notes and information

Kaitnieciska prakse uzsver vardarbības dzimumdimensiju un norāda, ka dzimumbalstīta un dzimtiski balstīta attieksme un stereotipi, varas nelīdzsvars, nelīdztiesība un diskriminācija veicina tādas prakses plašu pastāvēšanu, kas pati par sevi veido dzimumbalstītu vardarbību vai ietver vardarbību vai spaidus. To arī bieži izmanto, lai attaisnotu dzimumbalstītu vardarbību kā “aizsardzības” formu vai kontroles pār sievietēm un bērniem formu. Papildus praksēm, kas saistītas ar tradīcijām, tā sauktajā rietumu pasaulē ir ieviesušās ar sociāli definētiem priekšstatiem saistītas prakses. Daudzas sievietes un bērni sabiedrībās visā pasaulē aizvien biežāk veic medicīnisko ārstēšanu un/vai plastisko operāciju – bieži vien ievērojami pakļaujot riskam savu fizisko veselību –, lai atbilstu šādām ķermeņa sociālajām normām. Uz daudzām sievietēm un meitenēm tiek arī izdarīts spiediens, ko rada kultūras apsēstība ar tievumu kā kultūras un seksuālu ideālu, un viņas pakļauj riskam savu veselību, strikti ierobežojot uzņemtā uztura daudzumu. Tā rezultātā ir radusies ēšanas un veselības traucējumu epidēmija.