Description

prakse prema ženi ili djevojčici koje se temelje na diskriminaciji zbog spola, roda, dobi ili drugog razloga, koje se često opravdava pozivanjem na društvene, kulturološke ili vjerske običaje i vrijednosti, kao i na pogrešnu percepciju nekih skupina žena i djevojaka u nepovoljnom položaju

Additional notes and information

Štetne prakse ističu rodnu dimenziju nasilja i ukazuju na to da stavovi i stereotipi na temelju spola i roda, neravnoteže moći, neravnopravnosti kao i diskriminacija perpetuiraju sve raširenije postojanje takvih praksi koje su same po sebi oblik rodno uvjetovanog nasilja ili uključuju nasilje, odnosno prisilu. Također ih se često koristi za opravdavaje rodno uvjetovanog nasilja kao oblika "zaštite" ili kontrole žena i djece. Osim praksi povezanih s tradicijom, štetne prakse koje se povezuju s društveno definiranim pojmom ljepote u porastu su u takozvanom zapadnom svijetu. Mnoge žene i djeca širom svijeta sve češće poduzimaju medicinske zahvate ili plastične operacije, često uz veliki rizik za za svoje fizičko zdravlje, kako bi odgovarali društvenim normama o izgledu tijela. Mnoge žene i djevojčice također su pod pritiskom opsjednutosti mršavošću kao kulturološkog i seksualnog ideala, riskirajući svoje zdravlje strogom restrikcijom prehrane, što je rezultiralo epidemijom u poremećajima ishrane i zdravlja.