Description

centrum dat gespecialiseerde diensten levert aan slachtoffers van seksueel geweld, zoals directe medisch zorg en traumahulp, in combinatie met onmiddellijke forensische onderzoeken om het bewijsmateriaal te verzamelen dat nodig is voor de vervolging, plus langdurige psychologische begeleiding en therapie, ondersteuning van slachtoffers tijdens processen en andere praktische hulp

Additional notes and information

In de normen die zijn vastgelegd in het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, wordt bepaald dat dergelijke centra in voldoende aantallen beschikbaar moeten zijn en dat hun diensten op passende wijze moeten worden verleend. Er dient ten minste één dergelijk centrum te zijn per 200 000 inwoners. Verkrachtingscrisiscentra kunnen in veel verschillende vormen bestaan. Over het algemeen bieden zij langdurige hulp. Verwijscentra seksueel geweld daarentegen kunnen zich specialiseren in onmiddellijke medische zorg, hoogwaardige forensische praktijken en crisisinterventie. Ze kunnen zijn opgezet binnen ziekenhuizen om medische onderzoeken uit te voeren en het slachtoffer doorverwijzen naar gespecialiseerde vrouwencentra.