Description

centrs, kas sniedz specializētus pakalpojumus seksuālās vardarbības upuriem, piemēram, neatliekamo medicīnisko aprūpi un atbalstu traumu gadījumos kopā ar tūlītēju tiesu ekspertīzi, lai vāktu apsūdzībai nepieciešamos pierādījumus, un ilgtermiņa psihologa konsultācijas un terapiju, atbalstu upuriem tiesvedībā un citu praktisku palīdzību

Additional notes and information

Eiropas Padomes Konvencijā par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu sniegtajos standartos paredzēts, ka šādu centru ir pietiekami daudz un tie ir viegli pieejami, un tajos atbilstošā veidā tiek sniegti pakalpojumi. Uz 200 000 iedzīvotājiem jābūt vismaz vienam šādam centram. Izvarošanas upuru krīzes centri var pastāvēt dažādos veidos, un tie bieži vien piedāvā ilgtermiņa palīdzību. Savukārt seksuālās vardarbības upuru palīdzības centri var specializēties tūlītējā medicīniskajā aprūpē, augstas kvalitātes tiesu praksē un pasākumos krīzes situācijās. Tie var būt izveidoti slimnīcā, lai veiktu medicīniskas pārbaudes un nosūtītu upuri uz īpašiem sieviešu palīdzības centriem.