Description

center, ki zagotavlja specializirane storitve za žrtve spolnega nasilja, kot je takojšnja zdravniška oskrba in pomoč po travmatični izkušnji v kombinaciji s takojšnjimi forenzičnimi preiskavami, da se zberejo dokazi, potrebni za pregon, ter dolgoročno psihološko svetovanje in terapija, podpora žrtvam med sodnimi postopki in druga praktična pomoč

Additional notes and information

Standardi, ki jih zagotavlja Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, določajo, da so taki centri na voljo v zadostnem številu in zlahka dostopni ter da se njihove storitve izvajajo na ustrezen način. Na voljo mora biti najmanj en tak center na vsakih 200 000 prebivalcev.
Krizni centri za žrtve posilstva lahko obstajajo v številnih različnih oblikah in po navadi ponujajo dolgotrajno pomoč. Napotitveni centri za žrtve spolnega nasilja se po drugi strani lahko specializirajo za takojšnjo zdravstveno oskrbo, kakovostno forenzično prakso in krizno posredovanje. Lahko se vzpostavijo v bolnišničnem okolju, da izvajajo zdravniške preglede in napotijo žrtev v specializirane ženske centre.