Description

Център, който предоставя специализирани услуги на жертвите на сексуално насилие, като например незабавна медицинска помощ и подкрепа при нанесена травма, в комбинация с преки съдебномедицински прегледи с цел събиране на доказателствата, необходими за наказателно преследване на извършителя, както и дългосрочни психологически консултации и терапия, подкрепа за жертвите по време на съдебното производство, както и друга практическа помощ.

Additional notes and information

Според стандартите, предвидени от Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие, би трябвало да има достатъчно на брой такива центрове, които да са лесно достъпни и да предоставят услуги по подходящ начин. Поне един такъв център следва да бъде наличен на всеки 200 000 жители. Центрове за жертвите на сексуално насилие могат да съществуват под много различни форми и обикновено предлагат дългосрочна помощ. Центровете за жертвите на сексуално насилие от друга страна могат да са специализирани в спешна медицинска помощ, висококачествена съдебномедицинска практика и намеса в случай на кризи. Те могат да бъдат създадени към болници с цел извършване на медицинските прегледи и да препращат жертвите към специализирани центрове за жени.