Description

Центар за жртве сексуалног насиља или кризни центар за жртве силовања пружају специјализоване услуге жртвама сексуалног насиља, попут непосредне медицинске помоћи и подршке трауми у комбинацији са непосредним форензичким прегледима ради прикупљања доказа потребних за кривично гоњење, плус дугорочно психолошко савјетовање и терапију, подршку жртви током судског поступка и другу практичну помоћ.

Additional notes and information

Стандарди предвиђени Конвенцијом Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици предвиђају да су такви центри доступни лако и у довољном броју и да пружају услуге на одговарајући начин. Барем један такав центар требао би бити доступан на сваких 200.000 становника. Кризни центри за силовање могу постојати у много различитих облика и обично нуде дугорочну помоћ. С друге стране, центри за сексуално насиље могу се специјализовати за непосредну медицинску помоћ, висококвалитетну форензичку праксу и кризне интервенције. Могу се поставити у болници како би обављали љекарске прегледе и упућивали жртву у специјализоване женске центре.